De Draai

Skeelervereniging de Draai is een skeelervereniging in Haulerwijk, waar gebruik kan worden gemaakt van 2 skeelerbanen.

Een 400m-baan voor de wedstrijdrijders en de liefhebbers en een 200m-piste voor de wedstrijdrijders.


Een vereniging met ruim 100 leden, van 5 tot 75 jaar, met veel activiteiten op skeelergebied.
Skeelervereniging de Draai is aangesloten bij de KNSB.

 

Op woensdag- en zaterdag- en zondagmiddag is de baan voor iedereen vrij toegankelijk vanaf 13:00 tot 16:00 uur.
Uitzonderingen hierop zijn geplande wedstrijden, maar dan mag er natuurlijk wel gekeken worden. Een Helm is altijd verplicht!

Contributie 2019(1 april 2019 t/m 30 september 2019)

Voor 2019 is de contributie voor kinderen tot 17 jaar € 90,00.
Voor de leden vanaf 17 jaar en ouder bedraagt dit € 120,00. 

€ 5.00 korting voor het 3e thuiswonende en volgende gezinslid.

De contributie wordt per kwartaal (april en juli ) automatisch geincasseerd.
In april wordt er eenmalig € 6,10 voor de jeugd en € 8,70 voor de senioren extra afgeschreven, dit is voor de afdracht aan de KNSB waardoor je o.a. verzekerd bent, indien je deze bijdrage al betaald hebt bij een andere skeeler- of schaatsvereniging word deze niet door ons afgeschreven.

Daarvoor wordt geboden: het lidmaatschap van de vereniging, tweemaal per week training onder deskundige leiding in een door het bestuur aangewezen trainingsgroep, gratis toegang tot de afsluitingsavond, maximaal 5 maal gebruik van leenmateriaal.

Opzeggingen dienen vóór 15 november te geschieden.

Bij opzegging na 15 november ben je verplicht om de contributie voor het volgende seizoen te betalen.

Een 5 rittenkaart kost tot 17 jaar € 12,50. dit is inclusief de afdracht aan de KNSB i.v.m. de verzekering. Vanaf 17 jaar en ouder is dit € 17.50. Daarvoor wordt geboden: 5 maal training onder deskundige leiding in een door het bestuur aangewezen trainingsgroep, 5 maal gebruik van leenmateriaal bij droog weer. Besluit je daarna alsnog lid te worden van onze gezellige club, dan zal deze 5 rittenkaart verrekend worden in de contributie.

Lid van een andere skeelervereniging en 1 keer per week meetrainen in één van de trainingsgroepen, de kosten hiervoor zijn tot 17 jaar € 40.00 en vanaf 17 jaar € 50.00. Aanmelden via info@isvdedraai.nl

Aanbreng korting €10

Draag je als huidig lid een nieuw lid aan dan ontvang je 1 seizoen een korting van €10,00 op je lidmaatschap. Het nieuwe lid moet uit een ander gezin komen.