27-04-2020 03:06 - Nieuws item: Hervatting trainingen skeelervereniging De Draai

Beste leden van de Draai,

Op 1 april j.l. zou het skeelerseizoen van start gaan, maar door de maatregelen met betrekking tot
het Corona virus waren alle trainingen tot nader orde afgelast. Na de persconferentie van dinsdag is
er door de regering aangegeven dat er met name voor de jeugd weer meer ruimte met betrekking
tot het sporten mogelijk is.

De maatregelen om het Corona virus in te beperken treffen ons allemaal en dit is een nieuwe situatie
waarin ieder zijn weg naar het ‘nieuwe normaal’ moet vinden. Als vereniging dragen wij ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en we willen de genomen maatregelen goed opvolgen en we
begrijpen natuurlijk ook dat sporters niet graag stil zitten en hun conditie op peil willen houden en
ook het sociale aspect is van groot belang. Naar aanleiding van het verruimen van de maatregelen
hebben de trainers en het bestuur dan ook een gezamenlijk overleg gehad of wij, binnen de
vereniging, ook de mogelijkheid hebben om de trainingen te hervatten.

Met deze mail willen wij jullie informeren dat we vanaf 29 april a.s. weer gaan starten met de
trainingen. We willen wel benadrukken dat we de regels * zoals ze nu gelden in acht zullen nemen.
De samenstelling van de trainingsgroepen is daarom misschien ook anders dan jullie gewend waren.
De trainingsgroepen zijn op leeftijd verdeeld en de dagen en tijden zullen er als volgt uit zien:
*Regels zoals ze zijn aangegeven door RIVM, kabinet, NOS NSF of KNSB.

Trainingsgroepen van Janinka en Yoicalyn (met ondersteuning van Franke)
Leden in basisschool leeftijd (t/m 12 jaar) maandag en woensdag 18.00- -19.00 uur
Leden van 13 t/m 17 jaar maandag en woensdag 19.00 – 20.00 uur

Niet Leden in basisschool leeftijd (t/m 12 jaar) maandag en woensdag 18.00- -19.00 uur
Zoals door het kabinet is aangegeven, bieden wij ook de ruimte aan ‘niet leden’ om aan te sluiten bij
trainingen. Dit is alleen voor basisschool leerlingen mits ze zelfstandig (dus zonder ondersteuning)
kunnen skeeleren en in het bezit zijn van eigen skeelers en helm (deze is verplicht)

Trainingsgroepen van Pieter Jorn
Leden van 13 t/m 17 jaar dinsdag en donderdag 18:30 – 20.00 uur

Recreanten en leden van 18 jaar en ouder
De baan kan worden geopend voor leden die op individueel niveau hun conditie op peil willen
houden. Er kunnen tijdens deze ‘trainingen’ maximaal 3 sporters op de baan aanwezig zijn. Trainen is
op eigen verantwoordelijkheid en we gaan er van uit dat men de maatregelen van het RIVM, kabinet
en eventueel aanvullende maatregelen van het NOC NSF en KNSB in acht neemt.
Wanneer je hiervan gebruik wilt maken kan je dit telefonisch aangeven bij Pieter Jorn (06-15236318),
hij zal inventariseren wie wanneer op de baan aanwezig is en zal aan jou doorgeven waar je de
sleutel van de baan kan halen.
Om de trainingen te kunnen hervatten volgen hier nog wel enkele huishoudelijke mededelingen:
✓ Ga voordat je naar de skeelerbaan vertrekt thuis naar het toilet.
✓ Ouders zetten hun kinderen af bij het hek en blijven niet bij de baan
(Ouders worden door de trainers gebeld indien dit noodzakelijk is)
✓ Trek zelf je beschermmaterialen en skates aan op de aangewezen plekken en houd daarbij afstand.
✓ Er word geen skeelermateriaal door de vereniging uitgeleend.
✓ Kun je niet zelf je beschermmaterialen en skates aantrekken, dan trek je deze thuis of in de auto aan. De trainer houdt afstand en kan je niet helpen.
✓ We houden 1,5 m afstand (deze regel is niet van toepassing voor kinderen t/m 12 jaar,
zij houden wel 1.5 m afstand tot de trainer!)
✓ Houd rekening met elkaar tijdens het skaten. Blijf van elkaar af tijdens het skaten, duw elkaar niet en rijdt elkaar niet in de weg.
✓ We schudden geen handen
✓ Niezen en hoesten in onze elleboog
✓ We drinken niet uit elkaars bidon
✓ De kantine is niet geopend.
✓ Bij valpartij/blessure: Basis is zelf opstaan en zelf je wond verzorgen. De trainer mag dit niet doen. Vanaf 1,5 m afstand mag hij/zij instructie geven.
Is het ernstiger dan worden de ouders gebeld. Zij mogen indien nodig het terrein op om sporter en zijn spullen mee te nemen.
✓ Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of keelpijn (wel graag via de WhatsApp groep afmelden bij de
trainer)

Wanneer de maatregelen vanuit het RIVM, NOC NSF of KNSB gewijzigd worden zal het bestuur op
basis van die informatie haar besluit per direct kunnen herzien en haar leden hierover via de mail
en/of website informeren.


Nogmaals, dit is een uitzonderlijke situatie waarin ieder zijn weg moet vinden maar de gezondheid en
veiligheid van iedereen staat voorop. We hopen op jullie begrip in deze tijden.

Namens de trainers en bestuur van Skeelervereniging De Draai